Sambutan Ketua Jurusan

Saya sangat mengapresiasi atas terbitnya laman website baru Jurusan Pendidikan Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Semoga dengan adanya website ini, Jurusan pendidikan Luar Biasa dapat dikenal oleh masyarakat luas, serta memberikan imbas positif terhadap kemajuan Jurusan PLB FIP UNP.